Monthly Archives: 2005年8月

除霜

      个雪柜除霜,都几好玩。       打开雪柜,攞晒次格嘅食物;然后在 … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 3条评论

somethings about QQ

上星期,一个高中同学开咗个群,决意将成个级嘅同学拖晒入去。结果宜家个高级群爆咗( … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 留下评论

俾人捧到上天

      最近因为二战结束六十年,继而好多关于日本战败嘅片——《六十年,忘不了 … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 留下评论

好鬼耐未更新过

      都唔知写乜好?战后六十年,公司六周年定係讲实况打得点差呢?      … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 一条评论