Monthly Archives: 2007年6月

加菲猫有云……

      返工经过地铁站,见到里面HDTV放紧加菲猫嘅电视,见到只猫就好想捏佢 … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 留下评论

差银行钱

       今日又收到短信,部机好耐都冇收过短信,发现又係招行短信。仔细一睇, … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 2条评论