Monthly Archives: 2007年8月

公司楼下的偷看(二)

      非常意外,今次要讲嘅目标主要唔係女性。        1、行入地铁隧 … 继续阅读

发表在 公司楼下的偷看 | 3条评论

路过,还好没有错过

       无法遇见星期二的红月亮月食,错过星期三的黄色朦胧月,遇见星期四的红 … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 3条评论

月 经常不在天空

      可能玩得多恶魔城,可能夜不眠,打开窗廉之后,月光经常可以映射到我房间 … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 4条评论

平衡性最好的漫画

      某日,一个同事问起呢个问题。的确几考起我,自己个工作同平衡性几有关系 … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 3条评论

公司楼下的偷看(一)

      1、前几天,上班时从地铁电梯上地面的时候,见到一位拥有黑色连衣裙、白 … 继续阅读

发表在 公司楼下的偷看 | 3条评论

我们的三五七年

      对于我嚟讲,三五七年可能唔算得上係一个好长嘅日子,虽然日子都唔算短。 … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 6条评论

每当出行前

      总会突然呢个话唔得,嗰个话唔想去。如果唔係客观条件影响严重,基本上都 … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 6条评论