Monthly Archives: 2009年10月

11月澳门游准备 FML

呢次个目标係赌具展,点知。。。。。。。 ==================== … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 一条评论

月圆之夜,踩roll扫街

      去咗深山食咗餐,返到屋企例见到好多学生、老师同其他唔知咩身份嘅人,都 … 继续阅读

发表在 传说中的我 | 一条评论

60年国庆之旅

      国庆超长假期,根本冇计划,所以短短地1号同朋友去咗石门。过程中不愉快 … 继续阅读

发表在 传说中的我 | 4条评论

其实我并不细心

      继续又係带纸巾开篇,有时我见有人有需要用纸巾时,我都会主动递过去,有 … 继续阅读

发表在 传说中的我 | 留下评论