Monthly Archives: 2009年12月

返屋企先后见到两名男士周街屙尿

      可能买咗啲本来唔应该係我买嘅嘢,结果比较邪,收工就见到标题所讲嘅嘢。

发表在 Uncategorized | 3条评论

11月14日澳门的烟花

      第一次喺广州以外嘅地方睇大型烟花,第二次拍摄拍摄烟花。虽然冇脚架,虽 … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 留下评论