Monthly Archives: 2010年6月

脱牙后记

      两个星期过去,缝线已经自动溶解,脓都消咗,但总係有唔妥。      … 继续阅读

发表在 传说中的我 | 2条评论

脱牙记

      好耐冇搞过牙,就连洗牙都有一年冇搞,结果牙医强烈抗议,同时叫我将下面 … 继续阅读

发表在 传说中的我 | 一条评论

终于睇咗波斯王子(有少量剧透)

      寻日请咗一日假,去咗广东省新博物馆,关于博物馆嘅事先忽略。      … 继续阅读

发表在 传说中的我 | 留下评论

5月22日澳门休闲游(一)

      好耐未去过远足,于是约咗一共七个人去澳门2日1夜玩,目标係去澳门轻松 … 继续阅读

发表在 传说中的我 | 一条评论