Category Archives: Uncategorized

今天调戏某女同事

ANGEL 14:39:34 今日w同a倾D内容,你知唔知啊?  13号 14: … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 2条评论

终于坚守成功

坚守咗大半年,有几次机会走,都係冇走到,呢次终于走甩。 先回下气先,有机会再入。

发表在 Uncategorized | 留下评论

大家宅一起

      多咗一日休息,结果继续宅多一日。三日咁多,只係出过去一个几钟,结果返 … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 留下评论

第二份印刷作品出咗啦

      虽然出嘅力唔算多,但总算係第二份印刷品。       距离之前份报纸 … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 2条评论

差点被遗忘的照片

      2月27日,北京同事到广州一日游,由我同荷兰仔带佢哋去行咗一日。   … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 一条评论

开咗网易微博

http://t.163.com/living 主要因为懒得翻墙,费事翻到去tw … 继续阅读

发表在 Uncategorized | 留下评论

返屋企先后见到两名男士周街屙尿

      可能买咗啲本来唔应该係我买嘅嘢,结果比较邪,收工就见到标题所讲嘅嘢。

发表在 Uncategorized | 3条评论